Sales Hotline +972-77-329-40-30

4191 - מיסטר

Fogger 4191
יישומים: 

משמש עבור נביטה, השתרשות שתיל. 
מתאים גם לסביבה לחות מבוקרת. 
משמש להפחתת טמפרטורה גבוהה ויצירת תנאי אקלים מיקרו בחממות, לולים עופות ובתי בעלי חיים. 
 
תעריפי הזרימה הזמינים: 
 20-180 lph (0.09-0.79 gpm). 

השימוש ב-  NDV  (התקן שאינו מטפטף) מומלץ מאוד על מנת למנוע טפטוף בעת פתיחת וסגירת המים, שמירה על הצינורות מלאים וקיצור מחזור הפעימה. ולחסוך מים.

בחר אפשרות:

צריכת מים: