Sprinkler model 700
700 - Dynamic Sprayer

Applications:
משמש להשקיה של עצים עם אזור שורש בינוני / קטן.
ניתן להתקין בעמדה הפוכה עבור הקוטר הרטבה מופחת.
זה חל על המטע הצעיר, המאפשר המגדל להשקות רק את אזור השורש ובכך לחסוך במים.
להשקיית בית ירוק.
עבור נוף וגינון
 
שיעורי הזרימה הזמינים:
40-160 ליטר לשעה (0.154-0.704 gpm). 

Sprinkler model 700
Sprinkler model 700
Sprinkler model 700 FILD

  • Model: SPR700

Available Options

שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן
יצרן על מידע