Sales Hotline +972-77-329-40-30

ערפל בחממה. יצירת ערפל מתזים. Fogger.

הממטרה המערפלת ציוד לחממות כדי לשמור על לחות קבועה מראש, גדלה שתילים, גדלה שתילים ידי השתלה ירוקה.

כולל: TAV ממטרה 4, ההשעיה שסתום מפצל antidrenazhny 30 או 60 ס"מ, להרכבה על צינור PE התקע.

Set

Use in greenhouse

בחר אפשרות:

Тип соединения:

Трубка для подвески:

צריכת מים: