Sales Hotline +972-77-329-40-30

ערפל בחממה. יצירת ערפל מתזים. Fogger.

הממטרה המערפלת ציוד לחממות כדי לשמור על לחות קבועה מראש, גדלה שתילים, גדלה שתילים ידי השתלה ירוקה.

כולל:

TAV ממטרה 4, בוכנה שסתומה מפצל antidrenazhny להרכבה על צינור PE.

 

Set of parts