TAV-1-TOPTAV-1


ערפל בחממה. יצירת ערפל מתזים. Fogger TAV1-TOP.

הממטרה המערפלת ציוד לחממות כדי לשמור על לחות קבועה מראש, גדלה שתילים, גדלה שתילים ידי השתלה ירוקה.

ההערכה כוללת: א TAV ממטרה, השעיה שסתום antidrenazhny, בוכנה להרכבה על צינור PE. ההשעיה מוחלת לייצב את מעמדה של הממטרה כאשר דפורמציות הטמפרטורה של צינור אספקת מים. Fogger תמיד יהיה לתלות כלפי הקרקע במאונך.

  • Model: TAV1-TOP

Available Options

שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן
יצרן על מידע