Туман TAV1-TOP на подвескеMODULE_HEADER_TAGS_PRODUCT_SEO_SEPARATORAgrosheriff

TAV-1-TOPTAV-1


ערפל בחממה. יצירת ערפל מתזים. Fogger TAV1-TOP.

הממטרה המערפלת ציוד לחממות כדי לשמור על לחות קבועה מראש, גדלה שתילים, גדלה שתילים ידי השתלה ירוקה.

ההערכה כוללת: א TAV ממטרה, השעיה שסתום antidrenazhny, בוכנה להרכבה על צינור PE. ההשעיה מוחלת לייצב את מעמדה של הממטרה כאשר דפורמציות הטמפרטורה של צינור אספקת מים. Fogger תמיד יהיה לתלות כלפי הקרקע במאונך.

MODULE_CONTENT_PI_OA_HEADING_TITLE