שם המוצר דגם היצרן מחיר
 ClickTif     ClickTif Supertif  NaanDanJain ₪0.76
 DROP 1000-4A     DROP 1000-4A TIF-1000-4A  AgroSheriff Ltd. ₪1,586.09
 DROP-1000-1M     DROP-1000-1M TIF-1000-1M  AgroSheriff Ltd. ₪995.83
 Drop1000-1A     Drop1000-1A TIF-1000-1А  AgroSheriff Ltd. ₪1,086.36
 Drop1000-2A     Drop1000-2A TIF-1000-2А  AgroSheriff Ltd. ₪1,252.94
 Drop1000-2m     Drop1000-2m TIF-1000-2M  AgroSheriff Ltd. ₪1,035.66
 Drop1000-3A     Drop1000-3A TIF-1000-3А  AgroSheriff Ltd. ₪1,622.30
 Drop1000-3m     Drop1000-3m TIF-1000-3M  AgroSheriff Ltd. ₪1,071.88
 Drop1000-4m     Drop1000-4m DROP-1000-4M  ₪1,108.09
 Трубка ПВХ 3/5     Трубка ПВХ 3/5 PVC-3/5  TEFEN ₪63.37
 Трубка ПВХ 4/7     Трубка ПВХ 4/7 PVC-4/7  TEFEN ₪112.26
 Трубка ПЭ 8 мм     Трубка ПЭ 8 мм TU-8pe  TEFEN ₪79.67
 קטיף     קטיף katif  Rivulis Plastro Ltd. ₪0.36
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Mist 1     Mist 1 4191  AgroSheriff Ltd. ₪7.97
 TAV-4T ערפל בחממה     TAV-4T ערפל בחממה TAV-4L  TAVLIT ₪16.66
 ממטרות 700     ממטרות 700 SPR700  TAVLIT ₪1.01
 ממטרות 831     ממטרות 831 SPR831  TAVLIT ₪1.63
 מתזים TAV-1     מתזים TAV-1 TAV1-1  TAVLIT ₪9.05
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Disk Filter 55     Disk Filter 55 FL55  Amiad ₪39.83
 Screen Filter 1,5"     Screen Filter 1,5" F_5a365  Amiad ₪112.26
 Фильтр сетчатый     Фильтр сетчатый FL  TAVLIT ₪17.38
 מסנן הדיסק     מסנן הדיסק FL  TAVLIT ₪36.57
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 ClickTif     ClickTif Supertif  NaanDanJain ₪0.76
 Трубка ПВХ 3/5     Трубка ПВХ 3/5 TU-3-5pvc  TEFEN ₪63.37
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Теплица TEDEN-500     Теплица TEDEN-500 TEDEN  AgroSheriff Ltd. ₪29,693.84
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 с краном     с краном VSTTAGR  TAVLIT ₪4.85
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Oдин выход 32х1"     Oдин выход 32х1" SAD321  TAVLIT ₪2.93
 Oдин выход 40х1"     Oдин выход 40х1" SAD401  TAVLIT ₪3.62
 Oдин выход 50х1"     Oдин выход 50х1" SAD501  TAVLIT ₪3.73
 Oдин выход 63х1"     Oдин выход 63х1" SAD631  TAVLIT ₪6.23
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Kоннектор 8 мм     Kоннектор 8 мм 101003880  ₪0.25
 T- коннектор 6 мм     T- коннектор 6 мм TC6  TAVLIT ₪0.29
 Крестовина  6 мм     Крестовина 6 мм CX6  TAVLIT ₪1.01
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 DROP 1000-4A     DROP 1000-4A TIF-1000-4A  AgroSheriff Ltd. ₪1,586.09
 DROP-1000-1M     DROP-1000-1M TIF-1000-1M  AgroSheriff Ltd. ₪995.83
 Drop1000-1A     Drop1000-1A TIF-1000-1А  AgroSheriff Ltd. ₪1,086.36
 Drop1000-2A     Drop1000-2A TIF-1000-2А  AgroSheriff Ltd. ₪1,252.94
 Drop1000-2m     Drop1000-2m TIF-1000-2M  AgroSheriff Ltd. ₪1,035.66
 Drop1000-3A     Drop1000-3A TIF-1000-3А  AgroSheriff Ltd. ₪1,622.30
 Drop1000-3m     Drop1000-3m TIF-1000-3M  AgroSheriff Ltd. ₪1,071.88
 Drop1000-4m     Drop1000-4m DROP-1000-4M  ₪1,108.09
 Rain 861     Rain 861 SET-Rain861  AgroSheriff Ltd. ₪4.71
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Evaporator     Evaporator EV-eco1271  ₪188.30
 РН-метр     РН-метр Ph-HQ-01  ₪65.18
 Сверла DR     Сверла DR DR-AM  AL-MAGOR ₪57.94
 מד TDS&EC     מד TDS&EC TDS&EC-meter  ₪61.56
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Коннектор     Коннектор Coll  TAVLIT ₪0.18
 Коннектор     Коннектор Nut1/2  TAVLIT ₪0.83
 Плунжер     Плунжер PLUN  TAVLIT ₪0.22
 Плунжер-М     Плунжер-М PLUN-M  TAVLIT ₪0.22
 Стойка     Стойка STAND-30  TAVLIT ₪1.27
 Трубка ПВХ 4/7     Трубка ПВХ 4/7 PVC-4/7  TEFEN ₪112.26
 Трубка ПЭ 8 мм     Трубка ПЭ 8 мм TU-8pe  TEFEN ₪79.67
 מחבר CONN-2M     מחבר CONN-2M CONN2M  TAVLIT ₪0.25
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 BV112F     BV112F BV112F  TAVLIT ₪75.03
 BV112FM     BV112FM BV112FM  TAVLIT ₪75.32
 BV12F     BV12F BV12F  TAVLIT ₪13.76
 BV12FM     BV12FM BV12FM  TAVLIT ₪13.43
 BV12FMT     BV12FMT BV12FMT  TAVLIT ₪13.43
 BV12FT     BV12FT BV12FT  TAVLIT ₪13.76
 BV1F     BV1F BV1F  TAVLIT ₪20.82
 BV1FM     BV1FM BV1FM  TAVLIT ₪20.82
 BV1FMT     BV1FMT BV1FMT  TAVLIT ₪20.82
 BV1FT     BV1FT BV1FT  TAVLIT ₪20.82
 BV2F     BV2F BV2F  TAVLIT ₪90.35
 BV2FM     BV2FM BV2FM  TAVLIT ₪90.53
 BV34F     BV34F BV34F  TAVLIT ₪16.30
 BV34FM     BV34FM BV34FM  TAVLIT ₪16.30
 BV34FMT     BV34FMT BV34FMT  TAVLIT ₪16.30
 BV34FT     BV34FT BV34FT  TAVLIT ₪16.30
 SBV112F     SBV112F SBV112F  TAVLIT ₪78.94
 SBV112FM     SBV112FM SBV112FM  TAVLIT ₪78.76
 SBV1F     SBV1F SBV1F  TAVLIT ₪22.81
 SBV1FM     SBV1FM SBV1FM  TAVLIT ₪22.78
 SBV1FMT     SBV1FMT SBV1FMT  TAVLIT ₪22.81
 SBV1FT     SBV1FT SBV1FT  TAVLIT ₪22.81
 SBV1FTS     SBV1FTS SBV1FTS  TAVLIT ₪22.27
 SBV2F     SBV2F SBV2F  TAVLIT ₪95.24
 SBV2FM     SBV2FM SBV2FM  TAVLIT ₪94.91
 SBV34F     SBV34F SBV34F  TAVLIT ₪21.37
 SBV34FM     SBV34FM SBV34FM  TAVLIT ₪16.30
 SBV34FMT     SBV34FMT SBV34FMT  TAVLIT ₪17.74
 SBV34FT     SBV34FT SBV34FT  TAVLIT ₪17.74
 SBV34FTS     SBV34FTS SBV34FTS  TAVLIT ₪18.11
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 Kоннектор 8 мм     Kоннектор 8 мм 101003880  ₪0.25
 T- коннектор 6 мм     T- коннектор 6 мм TC6  TAVLIT ₪0.29
 Крестовина  6 мм     Крестовина 6 мм CX6  TAVLIT ₪1.01
 Плунжер     Плунжер PLUN  TAVLIT ₪0.22
 Плунжер-М     Плунжер-М PLUN-M  TAVLIT ₪0.22
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שם המוצר דגם היצרן מחיר
 MixRite 2,5 м³/ч     MixRite 2,5 м³/ч 28020  TEFEN ₪1,046.53
 MixRite 2,5 м³/ч, 3-10%     MixRite 2,5 м³/ч, 3-10% 28020  TEFEN ₪1,484.69
 MixRite TF 10 м³/ч     MixRite TF 10 м³/ч 280  TEFEN ₪3,414.79
 MixRite TF 25 м³/ч     MixRite TF 25 м³/ч 280  TEFEN ₪5,005.95
 MixRite TF 5 м³/ч     MixRite TF 5 м³/ч 280  TEFEN ₪2,426.93
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שם המוצר דגם היצרן מחיר
שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן